قالب وردپرس

برچسب تمام پست ها

گزارش اصلاحیگزارش اصلاحی

قطعیت گزارش اصلاحی – بهترین وکیل اصفهان

قطعیت گزارش اصلاحی خلاصه رأی: گزارش اصلاحی که در پی توافق بین طرفین در مورد تقسیم ترکه و مستند به مواد ۳۰۰ و ۳۰۹ قانون امور حسبی صادر می شود قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع صادر کننده رأی:…

بیشتر بخوانید
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com