قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری یزد- خانم

زهرا آخوند زردینیشماره پروانه: ۱۳۳۸۷پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۵۵۲۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۶۴۰۴۶
آدرس موسسه: یزد-میدان ابوذر پشت انتقال خون ک شهید گل ۳
اعظم ابراهیمیشماره پروانه: ۲۴۰۴۷پایه دو
استان: یزدشهر: بافقتلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۳۱۳
آدرس موسسه: شهرستان بافق خ عدالت روبروی دادگستری
مرضیه احسان فرشماره پروانه: ۲۲۷۰۲پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۱۸۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۰۱۲۰
آدرس موسسه: ابرکوه- نظامیه
زهرا احمدی بیداخویدیشماره پروانه: ۱۷۷۰۲پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۷۹۸۵۲
آدرس موسسه: یزد بلوار طالقانی مجتمع تجاری گلستان واحد ۳۱۶
فرزانه ارجمندیشماره پروانه: ۶۶۶۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۵۶۷۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۸۳۱۲
آدرس موسسه: یزد- ابتدای بلوار طالقانی- کوچه حاج مهدی پ ۲۷
فهیمه اسدیشماره پروانه: ۹۹۰۰پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۶۵۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۵۳۲۳۰۵
آدرس موسسه: ابرکوه خیابان شهید مفتح کوچه ۴ پلاک ۹
فاطمه اسدی ساغندیشماره پروانه: ۲۳۶۱۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۰۵۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۴۱۰۶۴
آدرس موسسه: یزدخ فرخی پاساژ شقایق ط اول واحد ۴۲۹
مهین اسلامی مهدی ابادیشماره پروانه: ۷۶۲۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۰۲۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۲۶۶۸۹۳
آدرس موسسه: باغ ملی-ابتدای خ مطهری-جنب کانون کارشناسان رسمی-مجتمع ابتین-ط زیرزمین
بتول اشرفی مقدمشماره پروانه: ۱۵۶۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۹۹۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۲۴۹
آدرس موسسه: یزد- خ فرخی-مجتمع شقایق-ط۲-واحد۱۰
الهام اعیانشماره پروانه: ۹۹۷۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۸۴۴۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۲۵۳۴
آدرس موسسه: یزد ابتدای خیابان کاشانی. مجتمع آزادی. ط اول. سالن ۳
فاطمه اقبال یخدانشماره پروانه: ۴۵۲۸۹پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۲۴۱۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۸۴۳۱۵۵
آدرس موسسه: میبد-خ امام خمینی-یخدان-ط فوقانی-بانک رفاه کارگران-واحد۴
طاهره اکرمی ابرقوئیشماره پروانه: ۲۳۶۲۸پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۸۷۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۲۹۰۴۹۹
آدرس موسسه: ابرکوه خ دادگستری روبروی مسجد فاطمه الزهرا
مریم اکرمی مغستانشماره پروانه: ۲۳۶۰۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۰۴۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۸۳۶۹۶
آدرس موسسه: یزدخ فرخی ک جنب بانک ملت ساختمان وکلا. طبقه تحتانی
زهرا الوانساز یزدیشماره پروانه: ۳۳۹۸۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۵۳۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۲۱۵۱
آدرس موسسه: بلوار صدوقی ک پل نواب ط ۲داروخانه صلاحی
ساره امیریشماره پروانه: ۲۳۵۶۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۰۷۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۳۵۵۲۱
آدرس موسسه: یزدخ فرخی مجتمع شقایق ط ۲واحد ۹
خدیجه امیری اردکانیشماره پروانه: ۱۳۹۷۳پایه دو
استان: یزدشهر: اردکانتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۲۱۹۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۵۱۹۰۵
آدرس موسسه: اردکان-بلوار شهید بهشتی-بعد از دادگستری
نسرین انجذابشماره پروانه: ۷۶۱۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۲۸۵۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۱۳۷۰۳
آدرس موسسه: یزد خ فرخی شقایق ط ۴ واحد ۹
مهناز ایت اللهیشماره پروانه: ۷۳۴۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۵۵۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۵۱۹۷
آدرس موسسه: یزد خ فرخی مجتمع اداری تجاری شقایق ط۱واحد۴۳۱
سعیده باقرپور زارچیشماره پروانه: ۹۵۱۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۷۰۰۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۸۶۵۹
آدرس موسسه: یزد-زارچ بلوار صدوقی جنب دادگاه روبروی مسجد امام هادی
مریم باقری فهرجیشماره پروانه: ۷۶۱۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۵۲۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۲۹۲۲
آدرس موسسه: خ-فرخی-مجتمع شقایق. ط اول واحد ۴۲۲
نجمه برادرانشماره پروانه: ۹۹۰۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۶۷۴۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۴۷۰۷۵
آدرس موسسه: یزد- صفاییه بلوار دانشگاه مجتمع کالج ط ۱ واحد ۶
شکوفه برادران شرکاشماره پروانه: ۱۷۶۷۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۳۰۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۷۵۳۹
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی ک جنب بانک ملت ک ۴ ساختمان ۲ ط تحتانی
لیلی برجسته فیروز آبادیشماره پروانه: ۲۲۴۶۷پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۳۸۵۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۷۸۱۲۳
آدرس موسسه: میبد-خ امام. نیلوفر۷٫ ۲۰ متری فلاح
مهین برخوردارشماره پروانه: ۹۹۰۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۳۸۰۷۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۱۰۱۵۶
آدرس موسسه: یزد-بلوار پاسداران انتهای بلوار نبش کوچه۷۴
پروین برغیشماره پروانه: ۱۸۵۸۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۱۱۳۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۲۴۶۱۰
آدرس موسسه: یزد- قاسم آباد- خ فروغ- بعد از مخابرات- طبقه فوقانی کالای برق مزیدی
فاطمه بنادکیانشماره پروانه: ۷۶۰۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۵۴۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۷۴۱۹
آدرس موسسه: یزد- خ فرخی- کوچه حسینیه نقشین پ ۵۸
عظیمه بهپورشماره پروانه: ۱۵۳۷۱پایه دو
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
ملیحه بهجتی میبدیشماره پروانه: ۲۵۸۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۱۱۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۹۲۷۱
آدرس موسسه: یزد میدان آزادی. خ مطهری. کوچه جنب کانون کارشناسان. مجتمع آبتین. طبقه همکف
لیدا بهرادشماره پروانه: ۲۲۹۸۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۱۱۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۹۴۶۰۰
آدرس موسسه: یزد خیابان شهید مطهری. ک شهید سید حسین بکایی. ک شهید خویشداری. پ ۵۸
اکرم السادات بیدکیشماره پروانه: ۳۴۱۸۹پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۳۰۲۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۵۰۴۰۰
آدرس موسسه: مهریز بلوار ۷تیر جنب مخابرات
فاطمه بیدکیشماره پروانه: ۲۲۹۹۹پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۳۴۷۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۵۷۹۹۱
آدرس موسسه: یزدمهریز پشت حسینیه اعظم کوچه گلستان جنب منزل احمد بیدکی
اعظم بیده نژادشماره پروانه: ۲۲۳۰۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۴۵۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۹۰۶۸
آدرس موسسه: یزد- بلوار طالقانی. ک شهید زمانی. پلاک ۱۶
ندا بیطرفشماره پروانه: ۲۱۴۸۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۲۸۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۹۷۳۲
آدرس موسسه: یزد-میدان باهنر روبروی بانک ملت جنب فرش باستان مجتمع ابریشم ط ۴ واحد ۱۲
مرضیه پارسائیانشماره پروانه: ۲۳۶۳۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۳۹۱۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۲۹۸۳
آدرس موسسه: یزد میدان امام علی. خیابان شهید سیدرضا پارسائیان. جنب آژانس ملت
امنه پارساییانشماره پروانه: ۱۱۲۵۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۱۹۶۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۳۰۷۸۸
آدرس موسسه: یزد- بلوار خامنه ای. جنب کوچه ۳۷ طبقه فوقانی املاک سایت
نجمه پوررحیمیان مروستیشماره پروانه: ۲۳۵۹۸پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۲۹۲۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۴۶۱۸
آدرس موسسه: مهریز بلوار شهید بهشتی جنب موسسه زبان نور طبقه فوقانی بانک قوامین
مریم‌ ترقی‌شماره پروانه: ۲۳۴۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۳۳۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۵۸۱۱
آدرس موسسه: یزد-بلوار صدوقی-بن بست چهلم-مجتمع بوعلی-ط۲-واحد۶
طاهره توکلیشماره پروانه: ۲۲۲۶۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۰۳۵۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۵۱۹۸۸
آدرس موسسه: یزد-خیابان مهدی. خ اشترزاده. ک ۷ بن بست سقا
نجمه تیموریشماره پروانه: ۳۴۸۸۴پایه دو
استان: یزدشهر: بهابادتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۴۷۳۰۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۳۳۸۴۹
آدرس موسسه: یزد بهاباد خ امام جنب بانک ملی
کوثر جعفری ندوشنشماره پروانه: ۲۳۶۵۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۷۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۰۰۸۱۸
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک حسینیه نقشین پ۶ طبقه دوم
عظیمه جهانی پورشماره پروانه: ۳۵۷۷پایه دو
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۲۶۸۲۰۹۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۴۷۴۸۲۸
آدرس موسسه: ابرکوه خ- سنفی کوچه ۲۰ پ ۸
زهرا جوهریشماره پروانه: ۲۳۶۲۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۳۳۱۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۲۶۲۴۲
آدرس موسسه: بلوارطالقانی ک شهید هدایتی نبش بن بست ۵ پلاک ۱۰۲/۲
سمانه چنگیزی نژاد فردشماره پروانه: ۱۸۲۴۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۳۶۱۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۱۹۳۷۷
آدرس موسسه: یزد-بلوار طالقانی پ ۲۲۸
وحیده حاتمی زادهشماره پروانه: ۷۶۰۴پایه یک
استان: یزدشهر: نیرتلفن موسسه: ۰۳۵۲۶۵۲۳۱۶۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۰۹۶۷
آدرس موسسه: نیر شهرک قیام خ قیام جنب خیاطی نوین
تکتم حاذقیشماره پروانه: ۱۸۳۲۳پایه یک
استان: یزدشهر: اشکذرتلفن موسسه: ۰۹۱۳۷۷۷۵۵۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۰۳۱۴
آدرس موسسه: صدوق رضوانشهر خ شهید صدوقی جنب مسجد امیرالمومنین روبروی حسینیه دارالشفا
سیده زهرا حافظی نژاد منشادیشماره پروانه: ۳۴۷۱۹پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۶۹۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۷۸۰۰
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک حسینیه نقشین ساختمان وکلا. طبقه دوم
الهام حرازی زاده یزدیشماره پروانه: ۷۶۰۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۸۸۳۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۶۴۳۵
آدرس موسسه: یزد ۴راه مهدیه بلوار امام جعفر صادق مجتمع جعفر صادق ط اول واحد۳
افخم السادات حسینیشماره پروانه: ۶۶۶۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۵۲۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۰۸۴۳
آدرس موسسه: یزد خیابان مطهری. جنب شیرینی گل یاس. طبقه فوقانی کابینت آرمان
صدیقه حسینی حاج نوه بهادرانشماره پروانه: ۹۹۱۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۰۳۴۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۵۰۰۲۹
آدرس موسسه: یزد-خ امام-خ جمالزاده-نبش بن بست۱۴
فخری السادات حسینی زادگانشماره پروانه: ۹۹۱۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۴۰۰۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۱۰۹۳
آدرس موسسه: یزد بلوار طالقانی. کوچه شهید رهنمون. اورژانس کلانتری. بن بست۲
سیده فائزه حسینی عزآبادیشماره پروانه: ۹۸۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۳۹۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۰۵۸۱
آدرس موسسه: یزد-بلوار شهید صدوقی شمالی. جنب بانک سینا. ط دوم. واحد ۲
فاطمه حضیره یزدیشماره پروانه: ۷۶۳۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۹۳۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۴۴۳۶
آدرس موسسه: یزد- خ پاکنژاد ک زیتون ۶ پلاک ۲۴
فاطمه حکیمیانشماره پروانه: ۲۶۵۴۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۲۲۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۸۳۸۱
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه حسینیه نقشین ساختمان اول ط اول زیرین
سعیده حمیدی رادشماره پروانه: ۲۲۹۹۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۷۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۲۶۱۶۲۶
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه حسسینیه نقشین پ ۶
مهین حیدریشماره پروانه: ۲۵۶۴۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۵۱۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۱۹۴۹۰
آدرس موسسه: یزد ک نقشین مجتمع شقایق ط اول. واحد ۴۱۵
مریم خبیرشماره پروانه: ۹۹۱۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۶۸۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۵۱۱۴۱
آدرس موسسه: یزد خ فرخی مجتمع شقایق. ط چهار واحد ۱۶
طاهره خدائیشماره پروانه: ۹۸۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۵۱۴۱۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۱۴۱۰۴
آدرس موسسه: یزد-خ محمدی-کوچه جنت-کوچه طالقانی-پ۱۳۴
ناهید خسروی مقدمشماره پروانه: ۹۳۹۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۸۳۹۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۸۴۶۴
آدرس موسسه: یزد خیابان کاشانی. بلوار امام جعفر صادق. مجتمع امام جعفر صادق. ط دوم
سمیه خلیلی برکوئیشماره پروانه: ۱۷۰۲۷پایه یک
استان: یزدشهر: بافقتلفن موسسه: ۰۳۵۲۴۲۲۷۵۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۶۳۱۶
آدرس موسسه: بافق خ عدالت روبروی دادگستری
مرضیه خواجه رضائیشماره پروانه: ۲۳۶۳۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۷۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۰۹۱۴۸۴
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک حسینیه نقشین پ ۶
ملیحه خیاطیانشماره پروانه: ۲۲۹۹۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۳۱۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۶۶۱۰
آدرس موسسه: خ فرخی کوچه دادگستری روبروی اداره ثبت ساختمان وکلا طبقه فوقانی
حمیده دره زرشکی پورشماره پروانه: ۳۴۸۸۶پایه دو
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۳۰۲۶۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۹۸۷۴۲۷
آدرس موسسه: تفت روبروی دادگستری
مریم السادات دقیقیشماره پروانه: ۲۵۷۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۳۶۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۶۳۸۳
آدرس موسسه: یزد چهارراه فرهنگیان ابتدای بلوار پاکنژاد مجتمع سبحان واحد ۱۲
زهرا دهقانشماره پروانه: ۹۸۲پایه یک
استان: یزدشهر: بافقتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۳۷۳۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۷۷۹۴
آدرس موسسه: یزد خیابان کاشانی- روبروی سینما ایران
فهیمه دهقانشماره پروانه: ۳۵۶۱۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۴۹۵۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۱۸۵۶۵
آدرس موسسه: یزد خ فرخی- کوچه چهارم نبش بانک ملت ساختمان دوم. طبقه تحتانی
حمیده دهقان بنادکیشماره پروانه:پایه دو
استان: یزدشهر:تلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
نرجس دهقان بنادکیشماره پروانه: ۱۸۹۷۳پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۸۵۳۸۳
آدرس موسسه: یزد امام شهر انتهای بلوار کارگر نبش خ دانش پ ۱
فهیمه دهقان بنارکیشماره پروانه: ۱۲۷۳۰پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۲۸۵۷۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۸۰۴۳۴
آدرس موسسه: خیابان فرخی شقایق ط ۳ واحد ۹
معصومه دهقان چناریشماره پروانه: ۶۶۹۴پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۸۲۵۷۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۷۲۲۴
آدرس موسسه: یزد ابرکوه بلوار امام – دفتر وکالت
راضیه السادات دهقان دهنویشماره پروانه: ۲۳۶۴۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۲۲۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۷۶۹۲
آدرس موسسه: خ فرخی ک حسینیه نقشین ساختمان اول
سعیده دهقان طزرجانیشماره پروانه: ۲۳۶۴۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۳۰۱۲۴۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۸۹۷۰
آدرس موسسه: یزد بلوار خامنه ای. نبش ک ۱۷ مجتمع نادری. طبقه اول
ازاده دهقان منشادیشماره پروانه: ۳۴۱۸۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۹۲۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۳۰۶۹
آدرس موسسه: یزد خیابان فرخی پاساژ شقایق طبقه ۴ واحد۱۰
لیلی دهقان نیریشماره پروانه: ۹۹۱پایه یک
استان: یزدشهر: نیرتلفن موسسه: ۰۳۵۲۶۵۲۳۱۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۴۳۴۶
آدرس موسسه: یزد نیر شهرک قیام خ قائم جنب خیاطی نوین
شوکت دهقان هراتیشماره پروانه: ۲۰۸۲۳پایه یک
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۲۵۷۲۰۸۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۰۸۱۶۰
آدرس موسسه: شهرستان خاتم خیابان مطهری جنب دادگستری
وحیده دهقان هراتیشماره پروانه: ۲۴۰۴۲پایه دو
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۱۰۶۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۱۵۵۲۷
آدرس موسسه: خاتم خ مطهری جنب دادگستری
سودابه دهقانیشماره پروانه: ۲۲۰۶۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۴۳۰۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۴۷۱۰
آدرس موسسه: یزد- بلوار امام جعفر صادق- مجتمع اداری امام جعفر صادق. طبقه دوم
ناهید دهقانیشماره پروانه: ۳۴۸۳۷پایه دو
استان: یزدشهر: اردکانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۶۷۱۵۹
آدرس موسسه: اردکان. بلوار شهید بهشتی نرسیده به دادگستری
ناهید دهقانیشماره پروانه: ۹۴۷۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۵۰۸۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۸۳۸۸۲
آدرس موسسه: یزدبلوار شهیدبهشتی ک توحید پ۳
زهرا دهقانی محمد آبادیشماره پروانه: ۲۲۹۹۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۷۴۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۴۰۸۰۳
آدرس موسسه: یزد فرخی مجتمع تجاری اداری شقایق ط دوم واحد ۹
نجمه دیده بانشماره پروانه: ۲۳۶۱۸پایه یک
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۴۱۲۱۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۸۴۷۹۸
آدرس موسسه: یزد- تفت- خیابان ولیعصر. خیابان شهدای هفتم تیر. پلاک ۳
حمیده رحیمی زارچیشماره پروانه: ۱۰۷۲۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۳۳۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۴۸۱۹۸
آدرس موسسه: یزد- بلوار شهید صدوقی. جنب بانک صادرات. بن بست چهلم. مجتمع بوعلی
افسانه رسولی حسینیشماره پروانه: ۹۸۸۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۰۵۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۰۱۱۷
آدرس موسسه: یزد ک دادگستری روبروی اداره ثبت اسناد پ ۲۷
مریم رضائی برزیشماره پروانه: ۱۱۰۵۰پایه یک
استان: یزدشهر: بافقتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۴۳۱۵۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۱۵۱۱
آدرس موسسه: بافق خ عدالت روبروی دادگستری
ملیحه رنجبر بافقیشماره پروانه: ۳۴۴۸۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۰۸۰۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۰۵۵۳۸
آدرس موسسه: یزد صفائیه. بلوار جوان. مجتمع میلاد. واحد ۲۵۲
مهدیه رهاوی عزآبادیشماره پروانه: ۲۵۵۶۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۷۲۶۴۴۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۵۸۷۳۷
آدرس موسسه: بلوار شهید صدوقی نرسیده به پل نواب ک ۴۵ پ ۲ ط فوقانی
الهه رهنماشماره پروانه: ۱۷۱۹۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۴۵۴۲۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۳۹۵۶
آدرس موسسه: یزد. خ مطهری. جنب چاپ و نشر بهشت. پ ۵۷۸
مهدیه روحیشماره پروانه: ۱۸۶۵۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۲۹۶۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۲۷۰۷۷
آدرس موسسه: یزد- خ فرخی -ک حسینیه نقشین – پ ۴ ط ۱
مرضیه روستائیشماره پروانه: ۲۴۴۰۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۹۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۲۹۸۸
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه دادگستری روبروی اداره ثبت ساختمان وکلا طبقه دوم
فاطمه ریاحیشماره پروانه: ۳۵۲۷۱پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۴۰۵۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۱
آدرس موسسه: م مسکن وشهرسازی خ مسکن ک جوادالایمه چهارراه دوم سمت چپ پ۲
رویا زارع بیدکیشماره پروانه: ۲۳۶۰۱پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۳۲۱۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۴۵۰۷۰
آدرس موسسه: مهریز بلوار ۷ تیر سه راه بیمارستان مجتمع فوقانی عینک مهدی
سمیه زارع بناد کوکیشماره پروانه: ۲۶۵۵۰پایه دو
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
آرزو زارع بیدکیشماره پروانه: ۹۸۸۷پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۰۷۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۶۴۷۰۱
آدرس موسسه: یزد-مهریز- بلوار هفتم تیر. کوچه جنب دادگستری -دفتر وکالت آرزو زارع بیدکی
رویا زارع زادهشماره پروانه: ۱۰۸۵۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۳۴۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۷۳۲۰۵۴
آدرس موسسه: یزد- خ فرخی- پاساژ شقایق- ط همکف. واحد ۳۲۶
فهیمه زارع زاده مهریزیشماره پروانه: ۹۸۸۶پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۳۱۸۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۶۳۲۳۷
آدرس موسسه: مهریز-بلوار هفتم تیر- روبروی دادگستری
مرضیه زارع زردینیشماره پروانه: ۳۳۸۹۱پایه دو
استان: یزدشهر: نیرتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۶۵۳۰۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۶۹۹۴۱۴
آدرس موسسه: یزد – نیر – خ امام روبروی مدرسه قرآنی فاطمیه
اعظم زارع عصمت ابادشماره پروانه: ۹۹۰۱پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۲۹۱۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۲۷۹۱
آدرس موسسه: یزد-ابتدای خ مطهری شمالی
طاهره زارع مهرجردیشماره پروانه: ۲۰۸۴پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۱۱۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۳۰۳۳
آدرس موسسه: میبد-بلوار بسیج. بلوار فردوسی. میدان انقلاب. صد متری دادگستری
عشرت‌ زارع‌ بیدکی‌شماره پروانه: ۸۰۳۴پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۲۵۲۲۰۰۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۶۸۷۹۷
آدرس موسسه: یزدمهریز خ شهید مطهری روبروی حوزه علمیه امام صادق جنب مهریز موبایل
لیلا زحمتکششماره پروانه: ۱۷۶۲۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۳۱۳۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۰۷۴۵۸
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی-کوچه دادگستری-روبروی اداره ثبت-ساختمان وکلا ط فوقانی
فاطمه زنده دلشماره پروانه: ۹۸۴۵پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۳۹۰۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۱۱۷۱۰
آدرس موسسه: میبد خ شهیدرجایی جنب دادسرا
فریده سالاریشماره پروانه: ۲۳۶۴۴پایه یک
استان: یزدشهر: صدوقتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۶۶۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۰۰۸۷۲
آدرس موسسه: یزداشکذر خ شهیدصدوقی ک معلم انتهای کوچه سمت چپ طبقه زیرزمین
سحر ستاریشماره پروانه: ۳۴۷۲۱پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۶۹۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۶۹۹۰
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه حسینیه نقشین پ۴
عصمت سرسنگی علی ابادشماره پروانه: ۹۴۳۰پایه دو
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۲۶۴۴۲۳۹۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۲۴۴۱
آدرس موسسه: تفت-اسلامیه روبروی ورزشگاه
عالیه سرویشماره پروانه: ۹۸۷۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۵۹۹۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۷۵۷۳
آدرس موسسه: یزد- بلوار طالقانی. نرسیده به میدان مهدیه. طبقه فوقانی
راضیه سعیدی رادشماره پروانه: ۶۶۹۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۹۰۲۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۶۰۸۹
آدرس موسسه: یزد-خیابان فرخی. ک نقشین. ساختمان شماره ۴ واحد ۱
مریم سلمانی زادهشماره پروانه: ۷۶۰۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۹۱۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۱۹۰۴
آدرس موسسه: خ فرخی مجتمع تجاری اداری شقایق ط ۴ واحد ۵
ماهرخ سادات سیدرضایی خورمیزیشماره پروانه: ۳۴۸۶۲پایه دو
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۹۱۳۰۷۲۴۶۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۷۲۴۶۱۵
آدرس موسسه: مهریز شهرک شهید بهشتی. ک روبروی مخابرات
فاطمه شریفات پورشماره پروانه: ۲۶۸۶۳پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۲۹۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۴۰۴۳۵
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی پاساژ شقایق ط اول واحد ۲۱۱
الهام شریفیشماره پروانه: ۳۵۴۹۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۶۸۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۷۳۵۳
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه حسیینه نقیشن پ ۴ ط اول
مهدیه شریفی اردانیشماره پروانه: ۲۵۶۴۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۰۶۹۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۰۹۵۱۹۷
آدرس موسسه: تفت. شهرک بهاران. خ قائم. یاس۹
نرجس شکوهیشماره پروانه: ۳۴۱۹۴پایه یک
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۷۴۴۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۴۸۱۳۰
آدرس موسسه: یزد شهرک خاتم خ شهید مطهری جنب دادگستری
عالمه شکیبائی ابرندآبادیشماره پروانه: ۱۸۶۰۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۳۸۰۷۸۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۴۷۷۵۰
آدرس موسسه: یزد بلوار پاسداران- انتهای بلوار پاسداران نبش کوچه ۷۴
بهین شهبازیشماره پروانه: ۳۴۱۷۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۲۵۰۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۱۵۵۲
آدرس موسسه: ابتدای بلوار شهید صدوقی کوچه شهید رسولیان طبقه بالای مطب دکتر کدخدا
مریم شیخ نیاشماره پروانه: ۹۹۳۵پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۵۴۶۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۹۴۱۵۳۳
آدرس موسسه: میبد- بلوار بسیج. کوچه مدرسه مصطفوی. طبقه فوقانی درب افرا.
سمیه شیوافردشماره پروانه: ۲۳۶۳۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۰۴۱۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۶۶۹
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک جنب بانک ملت ساختمان وکلا. طبقه تحتانی
فاطمه صادقیان شاهیشماره پروانه: ۲۴۴۰۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۴۱۷۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۰۱۹۲
آدرس موسسه: یزد صفائیه میدان اطلسی خ یاس برین پ ۱۲
مهدیه صالحی‌مهرشماره پروانه: ۲۳۵۹۹پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۱۱۱۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۴۴۳۵۰
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک حسینیه نقشین ط اول
فاطمه صولتیشماره پروانه: ۱۷۳۹۹پایه یک
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۶۳۵۷۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۴۵۷۶۰
آدرس موسسه: تفت- بلوار فلسطین- روبروی دادگستری
مریم طاهر نژادشماره پروانه: ۱۸۶۶۵پایه یک
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۷۱۹۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۷۲۴۶
آدرس موسسه: هرات. خ امام. خ کلانتری. روبروی دادگستری
ربابه عابدینی سردهشماره پروانه: ۲۳۴۸۶پایه دو
استان: یزدشهر: صدوقتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۷۲۸۸۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۴۱۷۷۳
آدرس موسسه: اشکذر-خ شهیدصدوقی-جنب دادگستری-روبروی پمپ بنزین-ط تحتانی
زهرا عسکری خیرآبادیشماره پروانه: ۱۸۵۸۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۵۸۴۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۰۳۸۴۳۳
آدرس موسسه: یزد-خ کاشانی ک مرتاض ک ۱۷ پ ۱۰
عاطفه عظیمیشماره پروانه: ۴۵۹۳۵پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۹۰۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۴۸۳۵۴
آدرس موسسه: یزد ابرکوه بلوار امام خمینی نبشخ دادگستری دفتر وکالت معصومه دهقان
فائزه فاتحی نیاشماره پروانه: ۹۹۱۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۱۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۳۹۱۹۴
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی- مجتمع شقایق ط ۲واحد ۱۷
هدی فاضلی رادشماره پروانه: ۲۳۵۹۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۱۳۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۴۰۰۴
آدرس موسسه: یزد خیابان فرخی. انتهای کوچه نقشین. مجتمع شقایق ۲ واحد ۱۰۶
سمیه فتح ابادیشماره پروانه: ۲۲۹۹۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۷۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۰۹۱۹۷۵
آدرس موسسه: یزد خ فرخی ک حسینیه نقشین پ ۶
زهرا فتحی خلف بادامشماره پروانه: ۳۴۱۹۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۲۱۲۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۷۷۹۶۵
آدرس موسسه: یزد آزاد شهر بین فلکه۲و۱-روبروی بانک ملی-جنب پرده خورشید
خدیجه فتوحی اردکانیشماره پروانه: ۱۸۶۷۴پایه یک
استان: یزدشهر: اردکانتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۳۹۱۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۱۸۹۹۴
آدرس موسسه: اردکان – بلوار شهید بهشتی جنب دادگستری
فاطمه فتوحی فیروز ابادشماره پروانه: ۱۱۸۶۲پایه دو
استان: یزدشهر: صدوقتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: یزد – صدوق – عمار شهرکوچه عمار ۲ – روبروی مسجد النبی
حکیمه فرنامشماره پروانه: ۹۸۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۷۹۸۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۶۵۳۳
آدرس موسسه: یزد خیابان تیمسار فلاحی. کوچه بوعلی. کوچه میثم. پلاک۱۰۰
سمیه فلاحتیشماره پروانه: ۴۵۹۲۲پایه یک
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۷۱۱۵۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۴۹۰۵۳
آدرس موسسه: یزد خاتم خ شهید مطهری. جنب دادگستری
رقیه فلاحتی مروستشماره پروانه: ۹۸۸۰پایه یک
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۷۴۴۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۸۱۵۲۸
آدرس موسسه: خاتم خ مطهری روبروی دادگستری
عاطفه فیاضی بارجینشماره پروانه: ۹۸۸۵پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۷۵۴۹۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۲۳۹۰
آدرس موسسه: میبد میدان شهید صدوقی نبش خیابان سلمان طبقه دوم دفتر وکالت
مهین قانع عزآبادیشماره پروانه: ۲۳۵۶۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۵۳۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۰۲۲۴۴۰
آدرس موسسه: خ فرخی. مجتمع شقایق. ط چهارم. واحد ۳
بی بی جان قانع مبارکهشماره پروانه: ۱۰۸۷۴پایه یک
استان: یزدشهر: هرات و مروستتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۸۵۲۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۵۱۷۳۲۷
آدرس موسسه: یزد خاتم مروست میدان آزادی. بلوار کشاورز. روبروی آتش نشانی
الهام کابلیشماره پروانه: ۱۶۱۵۸پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۷۶۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۴۷۰۶۵
آدرس موسسه: خ فرخی ک دادگستری روبروی اداره ثبت
طاهره کارگرشماره پروانه: ۲۳۵۶۳پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۳۱۴۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۶۸۶۵۶
آدرس موسسه: ابرکوه بلوار امام خمینی رو ب روی اداره گاز
سمیه کارگریان مروستیشماره پروانه: ۲۵۴۴۴پایه دو
استان: یزدشهر: هرات و مروستتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۸۴۶۱۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۵۰۲۴۵۵
آدرس موسسه: شهرستان مروست. میدان ازادی. بلوار کشاورز. روبروی آتش نشانی.
مریم کرم بخش اسفندآبادیشماره پروانه: ۲۵۶۳۹پایه یک
استان: یزدشهر: ابرکوهتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۲۵۷۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۰۳۱۱۷
آدرس موسسه: ابرکوه بلوار امام خمینی دفتر وکالت دهقان
فاطمه کلانتری اشکذریشماره پروانه: ۶۷۱۷پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۷۲۴۱۳۳تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۶۱۶۸
آدرس موسسه: یزد میبد میدان شهید صدوقیجنب دفترخانه استاد رسمی طبقه فوقانی لوازم الکتریکی فیاضی
اعظم کمالی اردکانشماره پروانه: ۹۸۵پایه یک
استان: یزدشهر: اردکانتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۳۶۰۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۲۳۷۵۲
آدرس موسسه: اردکان بلوار شهید بهشتی. نرسیده به دادگستری
الهه کمالیان علی ابادیشماره پروانه: ۱۸۵۸۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۱۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۹۳۰۲
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی-شقایق ط ۲ واحد ۱۷
صدیقه کنعانی فهادانشماره پروانه: ۹۸۷۹پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۳۹۳۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۸۱۸۹
آدرس موسسه: یزد-خیابان فرخی مجتمع شقایق طبقه ۲واحد ۹
لیلا کنعانی فهادانیشماره پروانه: ۳۴۰۳۳پایه دو
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۲۹۰۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۹۰۰۵
آدرس موسسه: تفت روبروی پل بازار طبقه فوقانی منسوجات دیبا
اعظم گلابگیریانشماره پروانه: ۱۰۸۸۰پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۷۱۸۸۹
آدرس موسسه: مهریز-ک مشکات منزل مشکات
نجمه السادات گلزاری اشکذریشماره پروانه: ۹۸۷۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۲۰۱۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۹۶۹۹
آدرس موسسه: خ امام ک برخوردار بن بست ۴ برخوردار ط همکف ساختمان پزشکان
سیده رقیه گله دارحسین ابادیشماره پروانه: ۷۶۰۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۸۳۳۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۵۹۵۷
آدرس موسسه: یزد ابتدای بلوار منتظر قائم مجتمع نیلوفر طبقه سوم واحد ۳۰۱
میترا گندم مالمیریشماره پروانه: ۲۳۲۴۷پایه یک
استان: یزدشهر: مهریزتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۳۲۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۵۷۳۰۳
آدرس موسسه: یزد-بلوار طالقانی جنب بانک صادرات مجتمع گلستان ط اول واحد۳۱۶
عهدیه‌ گوینده‌شماره پروانه: ۹۸۸۲پایه یک
استان: یزدشهر: تفتتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۴۰۲۲۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۸۹۸۴۷
آدرس موسسه: تفت – بلوارشهیدبهشتی – روبروی دادگستری – داخل مجتمع تجاری
افسر السادات محمدی زادهشماره پروانه: ۷۶۳۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۵۴۴۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۸۶۰۵
آدرس موسسه: یزد خیابان مطهری. نبش چهار راه فرهنگیان. طبقه فوقانی لوکس بندرعباس
ام کلثوم مدیحشماره پروانه: ۱۸۶۸۷پایه یک
استان: یزدشهر: نیرتلفن موسسه: ۰۳۵۳۵۲۴۵۴۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۹۶۰۲۹
آدرس موسسه: یزد-نیر-مزرعه کاظم اباد
فرخنده مرادی آزانیشماره پروانه: ۲۳۰۰۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۸۲۷۵۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۹۶۱۲
آدرس موسسه: خ فرخی مجتمع شقایق. ط سوم. واحد ۱۵
مهدیه مسرتشماره پروانه: ۹۸۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۴۶۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۷۱۵۴
آدرس موسسه: یزد خ فرخی پاساژ شقایق ط ۲واحد ۱۲
مینا مظلومشماره پروانه: ۲۵۶۳۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۳۹۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۰۶۴۶
آدرس موسسه: یزد چهارراه فرهنگیان. مجتمع سبحان. طبقه اول واحد۱۴
الهه معینیشماره پروانه: ۲۵۶۳۴پایه یک
استان: یزدشهر: بافقتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۴۳۷۲۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۲۴۵۱۲
آدرس موسسه: بافق خیابان وحشی بافقی طبقه فوقانی پاساژ نصیر
مهناز منتظری سانیجیشماره پروانه: ۳۳۸۰۹پایه دو
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۵۷۱۲۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۸۲۵۷۶
آدرس موسسه: شهرستان خاتم (هرات) میدان جهاد (میدان معلم سابق)معروف به میدان اکبر شاه آبادی-صندوق پستی یزد۸۹۱۷۵/۵۵۶
اعظم منصوریشماره پروانه: ۲۳۶۰۲پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۲۲۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۷۱۴۴۲
آدرس موسسه: خ فرخی ک حسینیه نقشین اولین ساختمان سمت چپ طبقه تحتانی
فاطمه مهدی پورشماره پروانه: ۱۵۹۳۲پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۸۳۷۹۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۷۳۶۷۴۵
آدرس موسسه: ابرکوه شهرک ولایت خیابان نبوت کوچه ۲۳
طاهره موسوی میانگاهشماره پروانه: ۲۳۰۰۰پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۳۷۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۸۳۶۲۹
آدرس موسسه: یزد بلوار طالقانی مجتمع گلستان واحد ۳۰۵
زهراسادات موسوی مهرشماره پروانه: ۱۰۸۶۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۱۳۴۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۷۷۴۴۸
آدرس موسسه: بلوار آزادگان ک ۱۲ آزادگان پ۶۹
ربابه سادات موسوی ندوشنشماره پروانه: ۹۸۸۱پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۸۵۸۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۵۵۶۵۰
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی-پاساژ تجاری اداری شقایق-ط۴-واحد ۹
عاطفه السادات میرجلیلیشماره پروانه: ۲۳۶۳۶پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۹۲۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۳۹۶۷
آدرس موسسه: یزد خ فرخی کوچه جنب بانک ملت دفتر وکالت
هما میرحسینیشماره پروانه: ۱۷۷۷۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۷۲۰۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۹۲۵۴۹
آدرس موسسه: خ فرخی مجتمع شقایق ط ۳ واحد ۲۰
نجمه میرزائیشماره پروانه: ۶۳۱۴پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۲۶۸۷۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۳۰۸۹۰
آدرس موسسه: یزد خ فرخی روبروی کوچه دادگستری کوچه حسینیه نقشین پلاک ۴ طبقه ۱
ازاده میرزاییشماره پروانه: ۷۶۳۷پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۵۰۴۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۳۸۸۹۰۴
آدرس موسسه: یزد-صفاییه بلوار دانشگاه ساختمان کالج ط اول واحد ۴
سمیه نامداریشماره پروانه: ۲۰۸۶۲پایه یک
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۳۲۹۵۳۱تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۸۷۲۵۶
آدرس موسسه: میبد سه راه هفتم تیر. طبقه فوقانی بیمه صدقی
مریم نجاریان هنزاییشماره پروانه: ۳۴۷۰۷پایه دو
استان: یزدشهر: خاتمتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۵۵۶۹
آدرس موسسه: خاتم هرات خ مطهری جنب دادگستری
فرشته نجفیشماره پروانه: ۲۳۵۶۵پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۵۳۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۲۰۲۷۴
آدرس موسسه: یزد خیابان فرخی. مجتمع شقایق. طبقه چهارم. واحد ۳
طاهره نعمتی شمس‌آبادیشماره پروانه: ۲۳۶۲۷پایه یک
استان: یزدشهر: اردکانتلفن موسسه: ۰۳۵۳۲۲۵۰۵۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۵۴۰۵۲۷
آدرس موسسه: اردکان. بلوار شهید بهشتی جنب دادگستری شهرستان اردکان پ ۹۶۷
منیژه نقیبی محمود آباد یشماره پروانه: ۹۸۹۳پایه دو
استان: یزدشهر: میبدتلفن موسسه: ۰۳۵۲۷۷۲۸۱۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۳۴۷۰۲
آدرس موسسه: میبد خ امام – روبروی داروخانه شبانه روزی- ساختمان تجاری امیرط۱ واحد ۳
وحیده یزدانیشماره پروانه: ۷۸۷۸پایه یک
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۷۲۶۳۹۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۶۳۲۵۴
آدرس موسسه: چهاراه فرهنگیان-بلوار پاکنژاد-مجتمع سبحان-ط۱-واحد۱۴
الهام یغمائیشماره پروانه: ۱۵۱۵۵پایه دو
استان: یزدشهر: یزدتلفن موسسه: ۰۳۵۳۶۲۶۶۳۲۶تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۸۰۰۶۹
آدرس موسسه: یزد-خ فرخی ک حسینیه نقشین ساختمان مجتمع وکلا ط اول

بهترین وکیل یزد، وکیل خوب در یزد، جستجوی وکیل یزد، اسامی کانون وکلای یزد، کانون وکلای یزد جستجوی وکیل، شماره تلفن کانون وکلای یزد، آدرس کانون وکلای یزد، لیست وکلای استان یزد، بهترین وکیل یزد، اسامی وکلای یزد، جستجوی وکیل یزد، اسامی کانون وکلای یزد، وکیل خوب در یزد، اسامی وکلای پایه یک یزد، شماره تلفن کانون وکلای یزد، کانون وکلای یزد جستجوی وکیل

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com