قالب وردپرس

اسامی وکلای دادگستری زنجان- آقا

امیر حسین آذریشماره پروانه: ۳۵۱۲۸پایه یک
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۴۲۷۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۳۴۳۶
آدرس موسسه: سلطانیه- مقابل دادگستری کوچه لاله یک مقابل درمانگاه
سید حمیدرضا احمدشاهیشماره پروانه: ۳۷۰۵پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۶۳۶۲۷۰۵۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۸۷۵۵۰
آدرس موسسه: ابهر خ معلم جنب دادگستری نبش کوچه اعلائی پلاک۲ طبقه اول
ساسان احمدیشماره پروانه: ۶۴۶۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۳۲۳۳۴۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۲۱۶۵۸
آدرس موسسه: زنجان چهراه امیرکبیر ساختمان امیر کبیر ط ۳ واحد ۳۰۴
علی احمدیشماره پروانه: ۳۵۶۰۵پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۹۰۱۴
آدرس موسسه: ایجرود زرین آباد خیابان وحدت جنب دادگستری
محسن احمدیشماره پروانه: ۴۵۳۴۶پایه یک
استان: زنجانشهر: طارمتلفن موسسه: ۰۲۴۳۲۸۲۵۰۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۵۶۲۲۴
آدرس موسسه: طارم آب بر خ توحید ۱۶ متری غربی
داود اسلامیشماره پروانه: ۱۹۹۶۹پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۷۲۷۹۱۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۰۱۴۳۵
آدرس موسسه: زنجان نیکسازان کوثر ۱۴ پ ۷
جواد افشاریشماره پروانه: ۴۵۶۹۵پایه یک
استان: زنجانشهر: خرمدرهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۵۳۴۳۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۷۷۱۰۶۱
آدرس موسسه: خرم دره میدان معلم نبش مجتمع گلها
مصطفی افضل سلطانیشماره پروانه: ۱۰۱۷۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۱۴۶۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۳۳۱۹
آدرس موسسه: زنجان خیابان سعدی وسط اول خیابان زینبیه ساختمان هشت بهشت طبقه ۴ واحد ۴۰۲
رضا اقاجانلوشماره پروانه: ۱۷۵۱۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۲۴۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۷۶۰۵
آدرس موسسه: زنجان چهاراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر طبقه سوم واحد۳۰۴
علی اکبریشماره پروانه: ۷۹۳۹پایه یک
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۰۸۴۴۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۰۰۴۸۳
آدرس موسسه: سلطانیه جاده قیدار روبروی خانه بهداشت سلطانیه
احمد امیدزادهشماره پروانه: ۴۵۴۷۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۲۳۹۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۲۸۸۹۷
آدرس موسسه: زنجان-سبزمیدان ابتدای خیابان طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۹
سوما امینیشماره پروانه: ۱۷۰۷۱پایه دو
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۲۵۴۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۴۲۱۷۹۶
آدرس موسسه: ابهر میدان امام ره پاساژ طلا ط۲ واحد۱۰
بابک ایرانی ارباطیشماره پروانه: ۱۱۰۳۸پایه یک
استان: زنجانشهر: گرمابتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۸۲۲۰۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۹۱۷۴۶
آدرس موسسه: زنجان-گرماب جنب دادگستری گرماب
اکبر ایوبیشماره پروانه: ۳۶۲۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۴۵۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۱۵۹۶۰۶
آدرس موسسه: زنجان خ امام چهارراه امیر کبیر ساختمان امیر کبیر ط ۴ واحد ۳۰۳
علی باقری چیزهشماره پروانه: ۵۹۰۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۹۶۹۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۰۴۹۴
آدرس موسسه: خ امام – ساختمان امیر کبیر- ط۲واحد۲۰۷
نسرین بختیاریشماره پروانه: ۲۲۶۵۵پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۲۲۱۳۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۷۷۵۳۶۷
آدرس موسسه: بلوار سی متری معلم کوی وکلا ساختمان عدالت پ ۷ ط۳
جعفر برزگرشماره پروانه: ۲۰۵۴۰پایه یک
استان: زنجانشهر: ماهنشانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۶۵۲۳۳۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۱۰۳۲۷
آدرس موسسه: ماهنشان-خ امام – روبروی فرمانداری
عوض بهتریشماره پروانه: ۱۰۹۱۲پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۲۴۴۸۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۲۳
آدرس موسسه: ابهر میدان معلم خ سی متری معلم جنب دادگستری ط ۳ واحد ۴
قربانعلی بهرامیشماره پروانه: ۱۰۷۰۲پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۶۵۲۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۸۶۱۱۴
آدرس موسسه: زنجان-خ شیخ فضل الله نوری-ابتدای ک حاتمی-پ ۴
حسین بیاتشماره پروانه: ۴۶۱۴۶پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۹۰۰۱
آدرس موسسه: ایجرود روستای تله گرد
روح اله بیستونیشماره پروانه: ۲۲۵۶۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۳۲۳۵۲۲۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۰۹۷۶
آدرس موسسه: زنجان خیابان سعدی وسط ساختمان ایلیا ط ۳ واحد ۶
سعید بیگدلیشماره پروانه: ۷۸۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۱۰۷۹۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۰۹۰۱
آدرس موسسه: شهرک کارمندان فاز ۳ خ ۶ پ۷۰۰ واحد۲
مجید بیگدلیشماره پروانه: ۲۰۵۲۶پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۳۰۰۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۲۳۳۱۸
آدرس موسسه: زنجان-خدابنده-(قیدار)-خ تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف
قدرت اله پرنلوشماره پروانه: ۲۵۲۳۵پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۸۲۴۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۶۶۹۳
آدرس موسسه: خدابنده خ تختی بالاتر از دادگستری سابق
اسماعیل پور جمشماره پروانه: ۱۰۷۷۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۵۴۰۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۲۴۹۶۱
آدرس موسسه: زنجان – خ سعدی شمالی پایین تر از بهار – ساختمان شقایق – پلاک ۸۸ – طبقه دوم – واحد یک
عطااله پورحسینشماره پروانه: ۲۵۴۷۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۴۳۸۰۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۶۳۳۹
آدرس موسسه: زنجان سعدی شمالی نبش کوچه دست افشان ساختمان ستاره طبقه ۲ واحد۴
کریم ترابیشماره پروانه: ۱۴۲۰۰پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
عبدالحمید تفویضیشماره پروانه: ۱۶۹۱۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۵۸۷۱۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۱۷۶۹
آدرس موسسه: زنجان کوچشمکی چهارراه اول نبش ۸ متری پنجم پلاک ۱۴۴ طبقه همکف
بهروز جعفریشماره پروانه: ۴۵۵۷۵پایه دو
استان: زنجانشهر: گرمابتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۸۲۳۰۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۹۷۵۰۶۸
آدرس موسسه: گرماب -میدان معلم روبروی میدان معلم
کاظم جعفریشماره پروانه: ۲۲۰۴۰پایه دو
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۴۱۷۰۶
آدرس موسسه: ایجرود زرین آباد خ امام خمینی روبه رو بانک تجارت
مهدی جعفریشماره پروانه: ۱۷۴۵۹پایه یک
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۸۸۲۵۶۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۰۹۳۱۲
آدرس موسسه: زنجان-سلطانیه-شهرک کوثر-فاز ۱-ک لاله-روبروی درمانگاه
پرویز حاجی قربانیشماره پروانه: ۵۵۹۳پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: -۰۲۴۲۵۲۳۲۴۴۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۹۶۸۱
آدرس موسسه: زنجان-ابهر -خ بهشتی نبش خ فیاض بخش پ ۱ طبقه دوم
دامون حسنیشماره پروانه: ۲۴۷۹۵پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۲۳۵۴
آدرس موسسه: ابهر میدان شهرداری پاساژ طلا ط واحد۱۶۴
رحیم حسنیشماره پروانه: ۱۵۳۹پایه یک
استان: زنجانشهر: قیدارتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۳۴۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۲۶۱۸
آدرس موسسه: خ تختی- جنب دادگستری- ک فلق- پ۱۹
سیامک حسنیشماره پروانه: ۳۴۴۷۱پایه دو
استان: زنجانشهر: ماهنشانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۳۰۴۰۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۲۱۱۵۲
آدرس موسسه: ماهنشان خ اسلام جنب پست بانک
عبدالحسین حسنیشماره پروانه: ۲۳۰۳۲پایه یک
استان: زنجانشهر: طارمتلفن موسسه: ۰۲۴۳۲۸۲۳۳۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۹۴۴۵۴
آدرس موسسه: طارم خ امام روبروی هلال احمر ساختمان متین طبقه اول واحد۲
پیمان حسین زادهشماره پروانه: ۲۱۵۸۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۵۰۸۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۳۷۸۸۳
آدرس موسسه: انتهای سعدی شمالی نرسیده به میدان ارتش جنب دفتر خدمات الکترونیک ساختمان فرشته و ۱
خدایار حیدریشماره پروانه: ۹۰۹۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۳۶۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۶۱۴۱
آدرس موسسه: خ زینبیه ساختمان هشت بهشت ط ۳ واحد ۳۰۵
سعید حیدریشماره پروانه: ۹۲۳۹پایه یک
استان: زنجانشهر: طارمتلفن موسسه: ۰۲۴۳۲۸۲۳۳۴۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۱۶۲۹
آدرس موسسه: شهرستان طارم شهر آب بر خ امام روبروی هلال احمر ساختمان متین طبقه اول واحد۲
محمدباقر حیدریشماره پروانه: ۱۸۷۸۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۲۶۵۷۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۰۷۵۲
آدرس موسسه: زنجان-خ جاویدنبش مسجدغریبیه ساختمان شبنم۱۸ط۱واحد۲
رحمان خاکبیزشماره پروانه: ۱۳۸۸۴پایه دو
استان: زنجانشهر:تلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۹۲۱۰۳۰۶۶
آدرس موسسه: خدابنده-قیدار-زرین رود-خ مطهری-پ۲۳
حشمت اله خانمحمدیشماره پروانه: ۹۶۴پایه یک
استان: زنجانشهر: خرمدرهتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۵۲۵۰۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۰۷۱۱
آدرس موسسه: خرمدره خ امام خمینی-جنب بانک مسکن- ط ۲- پ۵۴
ولی اله خطیبیشماره پروانه: ۲۰۹۳۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۸۳۷۲۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۱۸۰۳
آدرس موسسه: زنجان-چهار امیرکبیر ساختمان امیر کبیر طبقه۴ واحد۴۰۸
ناصر خلجی کره شالیشماره پروانه: ۲۰۵۴۳پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۵۸۵۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۱۷۲۲
آدرس موسسه: خدابنده- خیابان تختی روبروی شواری حل اختلاف
محمد خوشنودی خواهشماره پروانه: ۳۴۳۸۰پایه دو
استان: زنجانشهر: دندیتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۲۴۸۱۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۲۵۶۱۱
آدرس موسسه: دندی شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری
داور داروئیشماره پروانه: ۱۰۲۰۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۲۵۴۸۷
آدرس موسسه: خ سعدی وسط-ابتدای خ زینبیه-ساختمان ۸بهشت-ط۳و۳۰۸
سعید دربانیشماره پروانه: ۳۴۵۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۱۶۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۳۷۶۹
آدرس موسسه: سبزه میدان اول خ طالقانی ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد۱۸
محمد رضا دقیقیشماره پروانه: ۳۴۵۳۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۱۸۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۳۱۷۲۹
آدرس موسسه: زنجان خیابان سعدی وسط خیابان زینبیه غربی ساختمان هشت بهشت طبقه۳واحد۳۰۸
رضا ذوالقدرشماره پروانه: ۲۰۶۴۶پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۲۳۱۵۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۱۲۳۵۵
آدرس موسسه: ابهر-انتهای خ طالقانی جنوبی جنب بانک صادرات مرکزی ساختمان ستون طلا طبقه اول واحد۳
مالک ذوالقدرشماره پروانه: ۴۶۴۲۴پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۶۴۸۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۶۱
آدرس موسسه: خدابنده میدان بسیج بالاتراز دادگستری جنب بنیادمسکن
علی رجائی قاضیلوشماره پروانه: ۲۲۵۲۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۱۰۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۱۸۰۳
آدرس موسسه: چهاراه سعدی-کوچه قلعه-ساختمان جالینوس-ط۵-واحد۱۴
هاشم رجبیشماره پروانه: ۲۵۲۴۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۶۶۰۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۳۱۷۳۳
آدرس موسسه: زنجان خ سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر واحد۱۰۳
اکبر رحمتیشماره پروانه: ۲۲۵۶۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۳۱۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۲۳۵۰۵
آدرس موسسه: زنجان-سعدی وسط کوچه منتخبی ساختمان آزاد ط ۲ واحد۲
علی رحیمیشماره پروانه: ۳۴۴۲۲پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۹۸۸۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۳۳۹۸
آدرس موسسه: زنجان -سعدی وسط خیابان زینبیه غربی ساختمان سهیل طبقه دوم واحد۴
رضا رستم خانیشماره پروانه: ۱۳۰۵پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۴۷۱۱
آدرس موسسه: زنجان-چهارراه انقلاب پشت بانک سپهو سینمای قدیم ساختمان پارس طبقه ۵واحد۲۴
پرویز رستمیشماره پروانه: ۱۷۳۷۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۲۸۱۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۱۳۲۴۰
آدرس موسسه: زنجان دروازه ارک ابتدایی خ شهدا روبروی بانک مسکن ساختمان مهرگان طبقه اول واحد
سیدمهدی رضویشماره پروانه: ۱۷۳۸۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۳۳۷۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۶۹۴۹
آدرس موسسه: زنجان-کوچه مشکی-نبش چهارراه دوم -ساختمان شهاب طبقه دوم واحد ۵
سیدمهدی رضویشماره پروانه: ۲۵۱۶۴پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۱۵۰۸۱
آدرس موسسه: خ شهیدبهشتی – جنب ساختمان سابق دادگستری پ۹۳
امین زرنانیشماره پروانه: ۲۲۵۶۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۴۴۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۵۳۵۶
آدرس موسسه: زنجان سعدی شمالی ساختمان سعید روبروی بیمارستان ارتش طبقه ۳ واحد۸
شهرام سپهریشماره پروانه: ۱۷۱۴۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۵۰۳۷۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۲۷۳۷۱
آدرس موسسه: زنجان – دروازه ارک – ابتدای خ طالقانی – جنب فروشگاه برک – پلاک ۲۱۰
جعفر سعیدی بهروزشماره پروانه: ۹۳۵۴پایه یک
استان: زنجانشهر: سجاستلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۸۶۰۷
آدرس موسسه: زنجان -کوچه مشکی چهار راه سوم ۱۲متری سوم شمالی ساختمان علی همکف واحد ۹
صابر سلیمانی سجهرودشماره پروانه: ۱۷۵۸۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۵۸۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۹۸۲۴
آدرس موسسه: زنجان دروازه ارک اول خ مدرس (جاده همایون)ساختمان هدایت طبقه دوم واحد ۴
حسن سلیمانی مهرشماره پروانه: ۷۷۸۳پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۱۶۸۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۲۴۱۳۱
آدرس موسسه: خدابنده-خ تختی-روبروی اداره راه وشهر سازی
علی شاه محمدیشماره پروانه: ۱۸۷۵۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۷۰۲۲
آدرس موسسه: زنجان-چهاراه سعدی-سعدی شمالی-روبروی کوچه پرستار-پ۱۵۱
حسین شریعتشماره پروانه: ۶۵۰۳پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۴۴۳۳۵۶۷۳۴۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۱۵۶۵
آدرس موسسه: زنجان خ شهدا کوچه شهید اسکندری ساختمان کوروش ۱۰ طبقه دوم واحد۶
جواد شعوریشماره پروانه: ۳۴۴۲۵پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۴۲۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۴۹۳۷
آدرس موسسه: زنجان شعدی شمالی روبروی کوچه پرستار پ۱۵۱
محمدامین شکریشماره پروانه: ۲۰۵۶۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۳۱۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۵۰۲۷
آدرس موسسه: زنجان-خ سعدی وسط روبروی بانک قوامین کوچه منتخبی ساختمان آزاد طبقه۲
سعید شهیدیشماره پروانه: ۷۵۳۳پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۲۴۲۳۱۶۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۲۸۷۹
آدرس موسسه: زنجان خدابنده-خ تختی-روبروی مجتمع شورای حل اختلاف
شهرام صفاریانشماره پروانه: ۵۵۹۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۹۴۰۶۴۰۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۰۶۴۰۹۰
آدرس موسسه: زنجان بزینه رود خ شهدا پشت خیابان دادگستری
سیدسعید صفویشماره پروانه: ۲۲۹۶۳پایه دو
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۸۲۲۰۵۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۹۰۷۳
آدرس موسسه: سلطانیه ورودی شهر نرسیده به بلوار ازادی
محمدحسین ضیائیشماره پروانه: ۴۵۵۲۰پایه دو
استان: زنجانشهر: گرمابتلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۱۵۶۴۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۵۶۴۹۴
آدرس موسسه: خ امام خمینی روبروی دادگستری
مهدی ضیغمیشماره پروانه: ۲۴۱۵۱پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۴۹۱۰
آدرس موسسه: زنجان ایجرود خ امام جنب بانک تجارت کوچه کاسپین درب دوم سمت راست
حسن طارمیشماره پروانه: ۲۵۳۲۰پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۶۰۵۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۱۰۷۹۲
آدرس موسسه: زنجان میدان قائم ساختمان قائم ط۲ واحد۲۰۷
محسن طغرانگارشماره پروانه: ۲۳۷۵۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۲۲۱۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۸۷۵۲
آدرس موسسه: زنجان -فلکه کوچه مشکی بلوار سرداران شهید – ساختمان آی تی سنتر طبقه ۳ واحد ۷۰۱
سعید عابدینیشماره پروانه:
استان: زنجانشهر:تلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
رضا عابدینی‌شماره پروانه: ۵۵۹۷پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۴۴۴۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۵۷۶۷۸
آدرس موسسه: ابهر-بلوار معلم-جنب دادگستری کوی وکلا ساختمان دادمهر پلاک ۱۰طبقه همکف
امیر علی عباسیشماره پروانه: ۷۱۹۸پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۷۸۷۷۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۱۵۹۲
آدرس موسسه: زنجان بزرگراه۲۲بهمن روبروی درب هتل پیام خیابان ۳۰متری فردوس پلاک ۲۱
جعفر عباسیشماره پروانه: ۲۴۱۷۴پایه یک
استان: زنجانشهر: سجاستلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۰۰۹۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۲۴۱۶
آدرس موسسه: زنجان خدابنده سجاس روبر وی دادگاه
علی عباسیشماره پروانه: ۳۵۳۴۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۵۲۶۵۴۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۳۵۵۷
آدرس موسسه: زنجان-ابتدای خ ۱۷ شهریور-دروازه ارک-ساختمان ایلیا-ط۲-واحد۳
عبداله عبدی پورشماره پروانه: ۷۲۹۱پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۴۳۹۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۶۹۷۹
آدرس موسسه: ابهر خ بهشتی روبروی داروخانه شامانی پلاک۳۶
ناصر عربلوشماره پروانه: ۲۴۱۳۱پایه یک
استان: زنجانشهر: خرمدرهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۵۲۴۲۷۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۵۴۷۰۰
آدرس موسسه: خرمدره خ امام خمینی روبروی اداره پست ۱۳۰
منوچهر عزیزیشماره پروانه: ۵۸۸۹پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۲۶۷۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۱۱۲۳
آدرس موسسه: ابهر خ معلم جنب دادگستری کوچه وکلا ساختمان عدالت پ ۷
خلیل عزیزی ستودهشماره پروانه: ۲۵۲۳۴پایه یک
استان: زنجانشهر: بزینه رودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۷۹۲۲۵
آدرس موسسه: بزینه رود خ شهید رجائی جنب مدرسه رجائی
حسن عسگر کیائیشماره پروانه: ۱۷۵۷۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۲۰۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۴۵۳۳
آدرس موسسه: زنجان خ امام روبروی بانک گردشگری ساختمان ممتاز طبقه پنجم واحد۵۰۷
امیرحسین عقیلیشماره پروانه: ۱۵۴۷۳پایه دو
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۲۴۵۰۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۰۱۴۰
آدرس موسسه: ابهر میدان شهرداری پاساژ طلا ط ۴ واحد۱۶
بهرام علی قنبریشماره پروانه: ۴۵۷۱۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۵۹۵۹۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۱۰۰۴
آدرس موسسه: زنجان-سعدی شمالی-ساختمان ستاره شهر-ط۳-واحد۳۰۲
مصطفی علی محمدیشماره پروانه: ۳۵۷۶پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۷۰۸۰۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۱۸۲۳
آدرس موسسه: زنجان دروازه ارک ابتدای خ ۱۷شهریورساختمان ایلیاط۲واحد۴
برزو علیپورنسائی زنجانیشماره پروانه: ۷۳۱۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۷۲۸۸۸۷۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۰۶۴۸۰
آدرس موسسه: ابتدای خ زینبیه س الماس ط ۵ و ۵۰۱
عباس عمرانیشماره پروانه: ۳۲۹۵پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۷۶۶۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۲۰۱۴
آدرس موسسه: زنجان-سعدی شمالی-ساختمان ستاره شهر-واحد۳۰۱
امیر غفاری حاج سیرانشماره پروانه: ۶۴۵۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۴۶۸۷
آدرس موسسه: زنجان دروازه ارگ اول خ ۱۷ شهریور ساختمان ایلیاطبقه دوم واحد ۴
مهدی فخیمیشماره پروانه: ۲۰۸۳۶پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۷۵۲۰۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۱۷۴۱۴
آدرس موسسه: زنجان-ابهر-سی متری معلم نرسیده به دادگستری
جواد فریدونیشماره پروانه: ۲۱۷۲۳پایه دو
استان: زنجانشهر: بزینه رودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۶۳۳۵۰۸
آدرس موسسه: بزینه رود-خ مطهری-کوچه بسیج-جنب سپاه
محمدرضا فلاح ابدی کشلشماره پروانه: ۳۵۶۰۹پایه یک
استان: زنجانشهر: خرمدرهتلفن موسسه: ۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۴۲۴۱۲۷
آدرس موسسه: زنجان خرمدره میدان امام حسین اول (ش)مفتح پ۳۴
حمید قاسملوشماره پروانه: ۲۵۳۶۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه:تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۸۶۳۷
آدرس موسسه: زنجان – دروازه ارک -اول خیابان شهدا -ساختمان مهرگان طبقه اول واحد ۸
بهروز قاسمیشماره پروانه: ۳۰۰۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۷۹۷۱
آدرس موسسه: زنجان-دروازه ارک ابتدای خ ۱۷ شهریور ساختمان ایلیا ط ۲ واحد ۳
خسرو قاسمیشماره پروانه: ۲۴۱۲۵پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۷۷۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۸۰۵۲
آدرس موسسه: خدابنده خ امام میدان بسیج بالاتر از دادگستری
مصطفی قربانیشماره پروانه: ۱۷۴۹۲پایه یک
استان: زنجانشهر: بزینه رودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۷۴۲۰۵
آدرس موسسه: خدابنده زرین رود خیابان مطهری روبروی مصالح فروشی
عبدالحسین قره داغیشماره پروانه: ۵۱۰۴پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه:تلفن همراه:
آدرس موسسه:
علی کاظمیشماره پروانه: ۱۷۵۷۲پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۲۴۳۶۷۲۲۱۹۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۳۹۶۸۶
آدرس موسسه: زنجان-ایجرود-زرین آباد-جنب ایستگاه اتوبوس
امیرعلی کاوندیشماره پروانه: ۷۸۰۹پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۴۶۷۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۹۵۲۷
آدرس موسسه: زنجان-چهار راه سعدی روبروی بانک مسکن پلاک ۴۴ واحد۴
اکبر کریمیشماره پروانه: ۳۴۷۱۱پایه دو
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۱۹۱۴۱۳۰۷۳
آدرس موسسه: ایجرود زرین آباد میدان امام حسین
غلامرضا کلانتری‌شماره پروانه: ۶۷۸۵پایه یک
استان: زنجانشهر: خرمدرهتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۵۲۲۸۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۰۱۹۶
آدرس موسسه: خرمدره-خ سید جمال الدین-پلاک۱۷۱
رسول گل پسندی حقشماره پروانه: ۹۲۶۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۳۲۳۹۸۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۰۶۸۵
آدرس موسسه: خ سعدی وسط – اول زینبیه کوچه علیمردان خان ساختمان عقیق طبقه ۲ واحد۷
مهدی گلی نصرت ابادشماره پروانه: ۱۷۴۳۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۵۲۶۶۴۳۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۱۳۵۰۸
آدرس موسسه: زنجان-چهاراه امیر کبیر-ساختمان امیرکبیر-واحد۲۰۵
مهدی لطفیشماره پروانه: ۳۴۵۱۶پایه دو
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۰۹۹۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۴۰۳۴۶
آدرس موسسه: خدابنده خ تختی جنب مجتمع شورای حل اختلاف
پیمان مجیبیشماره پروانه: ۳۶۳۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۷۳۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۸۰۱۶
آدرس موسسه: زنجان خ سعدی وسط ساختمان حکیم ط۳واحد۱۴
علی اصغر محاوریشماره پروانه: ۱۰۲۲۱پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۹۹۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۶۲۲۸
آدرس موسسه: سبزه میدان کوچه انصاری پلاک ۱۵۷ طبقه اول
حمید محبیشماره پروانه: ۱۷۴۸۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۵۹۳۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۶۲۴۰۰۳
آدرس موسسه: زنجان-سبزه میدان-خ طالقانی-ساختمان پزشکان-طبقه دوم واحد۲۰
عمران محبیشماره پروانه: ۱۶۹۴۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۲۰۵۸۵
آدرس موسسه: زنجان-دروازه ارک-ابتدای خ ۱۷شهریور-ساختمان ایلیا-ط۱-واحد۱
جمشید محمدپور ایلوشماره پروانه: ۲۵۱۱۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۴۲۲۴۶۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۲۴۶۱
آدرس موسسه: سعدی وسط نبش بانک رفاه کوچه منتخبی ساختمان سهندطبقه دوم واحد۲۰۵
رسول محمدنژادشماره پروانه: ۱۰۰۸۸پایه یک
استان: زنجانشهر: زرین آبادتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۲۳۰۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۵۸۹۹۷
آدرس موسسه: زرین آباد خ امام-جنب بانک تجارت-ط۲-واحد۲
ذوالفقار محمدیشماره پروانه: ۲۰۵۱۵پایه دو
استان: زنجانشهر: قیدارتلفن موسسه: نداردتلفن همراه: ۰۹۳۸۴۳۷۶۳۴۸
آدرس موسسه: قیدارخ علامه جعفری ک فرهنگ ۲پ۵۶
رمضان محمدیشماره پروانه: ۲۰۵۵۱پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۲۷۶۶۹۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۲۵۹۲
آدرس موسسه: ابهر سی متری معلم روبه روی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش
قهرمان محمدیشماره پروانه: ۹۲۴۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۱۳۲۲۳۴۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۶۴۹۷
آدرس موسسه: میدان انقلاب ساختمان پاستور ط۵ واحد۵۰۶
ناصر محمدیشماره پروانه: ۱۸۲۱۳پایه یک
استان: زنجانشهر: طارمتلفن موسسه: ۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۶۲۱۹۷۸
آدرس موسسه: طارم آببر میدان فرمانداری
نبی اله محمدیشماره پروانه: ۳۴۶۹۵پایه دو
استان: زنجانشهر: قیدارتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۵۸۸۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۱۶۴۷۶
آدرس موسسه: قیدار میدان بسیج بالاتر از ساختمان دادگستری پ۲۲
اکبر محمدی پناهشماره پروانه: ۲۴۶۵۲پایه یک
استان: زنجانشهر: دندیتلفن موسسه: ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۲۵۹۶۰
آدرس موسسه: زنجان شهر دندی شهرک فردوس خ اصلی نرسیده به دادگستری
فرشاد محمدی‌شماره پروانه: ۵۳۱۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۶۹۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۱۰۱۲۶
آدرس موسسه: زنجان سعدی وسط روبروی بانک پاسارگاد کوچه شهید باقری ساختمان سپهر ط ۲ واحد ۵
صفدر مرادیشماره پروانه: ۹۸۲۳پایه دو
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۲۴۲۲۱۶۶۵تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۸۳۸۸۷۶
آدرس موسسه: خ تختی روبروی دادگستری
علی مرادیشماره پروانه: ۲۱۵۷۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۹۱۵۷۴۹۸۱۲۲تلفن همراه: ۰۹۱۵۷۴۹۸۱۲۲
آدرس موسسه: زنجان خ گلشهر فاز یک خ نیک نژاد شرقی قطعه ۱۱۴۱
مجتبی مرادیشماره پروانه: ۴۶۲۴۴پایه یک
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۴۳۶۳۶۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۳۶۳۶۹
آدرس موسسه: سلطانیه بلوار آزادی جنب دبیرستان رازی طبقه فوقانی اداره کار
محسن مرسلیشماره پروانه: ۳۵۶۰۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۵۴۵۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۲۶۷۲
آدرس موسسه: زنجان دروازه ارک ابتدای خ ۱۷شهریور ساختمان ایلیا طبقه ۳واحد۶
علی مسگریشماره پروانه: ۱۵۴۶پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۴۳۶۳۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۱۶۵۶
آدرس موسسه: ابهر بلوار معلم کوی وکلا ساختمان وکلا(عدالت)
احمدعلی مصلیشماره پروانه: ۳۵۱۹پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۹۱۹۳۷۷۷۰۳۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۳۴۹۱۶۸
آدرس موسسه: ابهر ابتدای بلوار۳۰متری معلم بن بست کمیل ساختمان پزشکان ط۳واحد۶
حمید رضا مظفریشماره پروانه: ۴۶۵۸۶پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۳۰۰۷۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۱۷۹۷۱
آدرس موسسه: خدابنده خ تختی جنب شوارای حل اختلاف پلاک۵۱۸
سجاد مقدمیشماره پروانه: ۴۶۲۱۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۶۱۹۵۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۲۷۵۸۶
آدرس موسسه: زنجان سعدی شمالی روبروی بانک ثامن ساختمان پردیس ط۲ واحد۳
محمد حسن ملائیشماره پروانه: ۴۱۳۴پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۷۷۹۷۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۲۲۶۸۵
آدرس موسسه: زنجان انصاریه خ ولی عضر گلستان ۴ پ ۳۳۰
سیدحسن موسویشماره پروانه: ۵۸۴پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۲۵۲۷۳۷۴۱تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۲۳۲۰۶
آدرس موسسه: ابهر بلوار معلم جنب دادگستری کوچه وکلاء ساختمان وکلاء پ۹ طبقه اول
سیدداود موسویشماره پروانه: ۲۲۵۶۸پایه یک
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۲۴۵۳۷۷تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۴۵۴۴۰
آدرس موسسه: ابهر-جنب دادگستری کوی وکلا ساختمان عدالت طبقه ۴
سیدسعید موسویشماره پروانه: ۷۳۱۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۶۴۴۰۴تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۱۶۴۲۶
آدرس موسسه: سعدی وسط روبروی بیمارستان ارتش ساختمان سعید طبقه ۳واحد۹
سیدمهدی موسویشماره پروانه: ۴۵۸۷۳پایه یک
استان: زنجانشهر: ماهنشانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۶۲۲۴۳۲۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۷۲۰۵۱۷
آدرس موسسه: زنجان ماهنشان خ اسلام بالاتر از فرمانداری جنب پست بانک
مرتضی موسویشماره پروانه: ۴۶۲۱۶پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۲۴۳۶۷۲۲۲۰۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۰۰۵۴۷
آدرس موسسه: ایجرود زرین آباد خ وحدت طبقه زیر زمین دفتر اسناد رسمی
سیدجواد موسوی انگورانیشماره پروانه: ۳۰۰۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۶۸۴۵۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۸۵۶۰
آدرس موسسه: زنجان-بزرگراه ۲۲ بهمن روبروی دادگستری کل جنب فروشگاه رفاه پایین تر از پیتزا سارا پلاک۱۵
سید علی النقی میر محمد رضائیشماره پروانه: ۱۶۹۲۴پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۴۴۸۸۴۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۳۸۷۰
آدرس موسسه: زنجان-سعدی شمالی-نرسیده به بیمارستان ارتش-پ۳۲۵
سیدعلی میرصادقیشماره پروانه: ۶۴۳۲پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۶۰۳۶۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۱۰۵۲
آدرس موسسه: زنجان -خ امام نرسیده به بلوار آزادی جنب بانک رفاه پ ۲۶۷
روح اله نادری جمشماره پروانه: ۶۴۶۰پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۸۳۳۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۶۱۳۵
آدرس موسسه: چهارراه سعدی ک انصاری ساختمان پانیذ ط۱ پلاک۴
سعید ناصری هرقشماره پروانه: ۵۵۶۳پایه یک
استان: زنجانشهر: سجاستلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۷۲۰۴۰۹تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۲۰۴۰۹
آدرس موسسه: خدابنده-سجاس-خ امام-خ امامزاده مقابل نانوایی لواشی
سید علی نبویشماره پروانه: ۳۴۰۰۰پایه یک
استان: زنجانشهر: ایجرودتلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۴۹۷۲۸
آدرس موسسه: ایجرود-زرین آباد-خ امامجنب ایستگاه اتوبوس
اکبر نجفیشماره پروانه: ۱۶۹۰۵پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۲۳۴۶۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۴۲۵۴۸۵
آدرس موسسه: زنجان-خ سعدی وسط-ابتدای خ زینبییه-کوچه علیمردان خان-ساختمان عقیق-طبقه۴-واحد۱۴
علی نجفیشماره پروانه: ۳۵۶۱۳پایه یک
استان: زنجانشهر: طارمتلفن موسسه: ۰۲۴۳۲۸۲۴۹۴۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۱۰۳۸۹
آدرس موسسه: طارم آببر میدان امام علی (ع) روبروی بانک رفاه طبقه اول
حمید نصر اللهیشماره پروانه: ۹۳۱۹پایه یک
استان: زنجانشهر: خدابندهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۴۲۲۷۰۴۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۹۳۵۴۳
آدرس موسسه: خدابنده خ تختی جنب شورای حل اختلاف پ ۲۵۶
سلمان نصیریشماره پروانه: ۸۶۹۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۶۵۱۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۴۲۳۰۵۷
آدرس موسسه: زنجان-سعدی وسطکوچه باقری ساختمان سپهر واحد۳
حسن نظریشماره پروانه: ۱۳۵۹پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۵۶۵۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۴۱۳۲۲۱
آدرس موسسه: میدان انقلاب ابتدای خ انقلاب خ سعدی ساختمان پاستور ط چهارم واحد۴۰۴
محمدمهدی نظریانشماره پروانه: ۲۵۴۲۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۵۲۹۳تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۴۲۳۹۶۵
آدرس موسسه: خ سعدی وسط جنب بانک رفاه کارگران ساختمان رز طبقه اول
مصطفی نورمحمدیشماره پروانه: ۴۶۲۱۷پایه یک
استان: زنجانشهر: سلطانیهتلفن موسسه: ۰۲۴۳۵۸۲۳۴۶۸تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۲۸۲۸۶
آدرس موسسه: سلطانیه شهرک کوثر لادن ۲ نبش بوستان ۱
سعید نوروزیشماره پروانه: ۳۴۵۰۲پایه دو
استان: زنجانشهر: ابهرتلفن موسسه: ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۹۵۴۳۶۰
آدرس موسسه: ابهر شهرک کارمندان عسلک خ گلستان ۱۰ پ۱۸
محمد نوروزیشماره پروانه: ۱۸۷۵۷پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۳۸۶۹۶تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۱۰۷۳۴
آدرس موسسه: چهارراه امیر کبیر -ساختمان امیرکبیر طبقه ۳ واحد۳۰۲
مهدی نوروزیشماره پروانه: ۱۹۱۶۰پایه دو
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: نداردتلفن همراه:
آدرس موسسه: ندارد
مسلم ولی بیگلوشماره پروانه: ۲۰۵۵۳پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۳۵۵۱۱۲تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۱۴۱۰۳
آدرس موسسه: دروازه اراک-اول خ۱۷شهریور-ساختمان ایلیا-ط۳-واحد۶
محمد ولی پورشماره پروانه: ۱۸۶۶۱پایه یک
استان: زنجانشهر: زنجانتلفن موسسه: ۰۲۴۳۳۵۴۶۱۶۰تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۴۲۲۳۵۴
آدرس موسسه: زنجان -سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر طبقه سوم واحد۱۰۳

وکیل خوب در زنجان، شماره تلفن وکلای زنجان، شماره تلفن کانون وکلای زنجان، لیست وکلای پایه یک زنجان، اسامی وکلای ابهر، اسامی وکلای خرمدره

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com